Angster Mária - Családálíltás

Családállítás

Dr. Angster Mária

pszichoterapeuta

Angster Mária - DGfS altal elismert oktató terapeuta

Családállítás

Ikertörténetek

Képzés

Szupervízió

Elérhetőségek

Magamról

PartnerekSzupervíziós állítások

orvosok, pszichoterapeuták, szociális munkások és segítő foglalkozásúak számára


Tapasztalataink mutatják, hogy amikor a családállítás szempontjai szerint vizsgáljuk egy terápiába járó kliens történetét, sokszor új és meglepő információkhoz, belátásokhoz juthatunk. Metaforaként vegyük a raszter szemüveget, melynek viselését az éleslátás érdekében javasolják. A lencse helyén lévő sötét lyuggatott lap kitakarja a teljes kép nagy részét. Így meglehetősen „kockás” módon a kép egyes részeit látjuk, míg a többit – a szemüveg viselésének idejére legalábbis – figyelmen kívül hagyjuk.

A családállítás során is mintha egy ilyen raszter szemüvegen át néznénk a kliens, ill. a beteg esetét: egyes szempontokkal kiemelten foglalkozunk, míg másokkal csak érintőlegesen, vagy egyáltalán nem. A családállítás kiemelt szempontjai és elvei szerinti vizsgálódás sokszor új perspektívába helyezi a kliens történetét, kiegészíti vagy módosítja a tünet, ill. a betegség kialakulásában eddig feltételezett ok-okozati összefüggéseket, és ennek megfelelően új utak és megoldási lehetőségek rajzolódhatnak ki a gyógyító munkában. Magyarázatot kaphatunk azoknak a bajoknak a kialakulására, melyeknek a hozzánk forduló élettörténetét vizsgálva nem találtuk meg a kiváltó okát.

Az ún. szupervíziós állítások a kliens beleegyezésével, ám az ő távollétében történnek. A családállítást a kezelés idejére a kliens családi rendszerének tagjává vált terapeutával végezzük.

Mire jó a családállítás a terápiás folyamatban?

Feltárjuk a betegség hátterében esetleg szerepet játszó transzgenerációs belevonódásokat, sorskötéseket, azaz napvilágra hozzuk és feloldjuk az ún. „rejtett fogadalmakat”. Ezek:

„Ha te, akkor én is” (beteg, boldogtalan, kudarcos, magányos leszek)

„Megyek utánad” (a halálba, betegségbe, rossz sorsba)

„Inkább én, mint te” (átélem a nehéz érzéseidet, viszem a keresztedet, megyek helyetted a betegségbe, halálba, vagy valamilyen más nehéz élethelyzetbe)

„Képvisellek”(mert kirekesztettek, elvették a tisztességedet)

„Vezekelek helyetted” (jóváteszem a bűnödet)

Továbbá megnézzük a kliens kötődéseit, a szülőkkel, testvérekkel, nagyszülőkkel való kapcsolatát. Amennyiben a pszichés fájdalmak, hiányok akadályozzák a szülők, testvérek, nagyszülők és más fontos családtagok iránti szeretet áramlását, az eddig ismert történetek mögötti történetek megértése, a belátás, a sors szövevényeire való rálátás segít elfogadni mindazt, ami eddig fájt. Mindez sokszor a kapcsolat feszültségmentesítését hozza magával.

A módszer alkalmas továbbá a terápiában szükségesnek tartott, ill. tervezett változtatások kipróbálására, a kliens és a rendszer számára hozzáférhető erőforrások felderítésére.

Fizikai betegségek esetében kiderülhet, hogy milyen rejtett fogadalom húzza ki a beteget az életből, ki után megy, illetve kinek a sorsát próbálta magára venni. A fogadalom tudatosulására és feloldására sokszor a test is reagál. Az viszont általános tapasztalat, hogy a tudattalan fogadalom feloldása után a beteg erőihez jut. Adott esetben a módszer alkalmas a halálra való felkészítésre.